img
İdeya

Şifahi tərcümə

Şifahi tərcümə

Şifahi tərcümə

Şifahi tərcümə fəaliyyətimizin əsas istiqamətlərindən biridir. Böyük tədbirlərdə və danışıqlar zamanı əldə etdiyimiz təcrübə işimizin yüksək keyfiyyətinin təminatçısıdır.

Bizim şifahi tərcüməçilərimiz məlumatı maksimal dəqiq çatdıracaq və tədbirinizin uğurla keçirilməsi üçün əlindən gələni edəcək.

Biz danışıqlar, konfranslar, təlimlər, istehsal müəssisələrində mütəxəssislərin müşayiəti, qurğuların işə salınması zamanı şifahi tərcümə xidməti göstəririk.

İki şifahi tərcümə növü üzrə xidmət göstəririk:

Sinxron tərcümə

Sinxron tərcümə

Ən çətin və ən bahalı şifahi tərcümə növüdür. Yüksək qiymətin səbəbi sifarişin icrasının spesifik xüsusiyyətləri, xüsusi avadanlıqdan istifadə olunması və tərcüməçilərin işinin çox çətin olmasıdır: tərcümə arada fasilə olmadan, natiqin danışığı ilə paralel yerinı yetirilir. Bu zaman dinləyicilərə elə gəlir ki, natiq onların dilində danışır.

Sinxron tərcümə çətin və gərgin prosesdir. Ona görə adətən işə iki tərcüməçi cəlb olunur, onlar proses əsnasında bir-birlərini əvəz edirlər. Tərcüməçilər xüsusi kabinədə işləyirlər, tədbir iştirakçıları onları qulaqcıqlardan dinləyir.

Ardıcıl tərcümə

Ən geniş yayılmış şifahi tərcümə növüdür. Sinxron tərcümə ilə müqayisədə ardıcıl tərcümənin qiyməti aşağıdır, dil istiqamətindən, mövzudan və tərcüməçinin işinin davamiyyətindən asılıdır.

Ardıcıl tərcümədən demək olar bütün işgüzar görüşlərdə, danışıqlarda, konfranslarda, müxtəlif sərgilərdə və s. istifadə edilir. Xarici vətəndaşlar üçün bələdçilik və müşayiət də bu növ tərcümə növünə aid edilir.

İstisna "şuşutaj" adlandırılan tərcümədir. Bu zaman tərcüməçi konkret dinləyicinin qulağına, xüsusi avadanlıqdan istifadə olunmadan, pıçıltı ilə sinxron tərcümə edir.

Ardıcıl tərcümə

Şifahi tərcümənin formatının seçilməsi tədbirin miqyasından və keçiriləcəyi məkandan, iştirakçıların və dil cütlərinin sayından, çıxışların davamiyyətindən, xüsusi avadanlıqdan istifadənin mümkünlüyündən və s. asılıdır.

Şifahi tərcüməçinin işinin keyfiyyəti şirkətin imicinə birbaşa təsir edir. Tərcüməçi müştərinin komandasının üzvüdür və onun peşəkarlıq səviyyəsindən çox şey asılıdır.

Planlaşdırdığınız tədbir üçün şifahi tərcümənin növünü seçməkdə çətinlik çəkirsinizsə, biz məmnuniyyətlə sizə kömək edərik.

Müraciətiniz əsasında individual qiymət təklifi formalaşdırılır. Qiymət əsasən şifahi tərcümənin hansı növündən istifadə olunacağından asılıdır.

"İdeya" Tərcümə Mərkəzinin peşəkar şifahi tərcüməçiləri tərəflərin düzgün anlaşmasını, məlumatın tam və dəqiq ötürülməsini təmin edəcəklər. Əlavə məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.